+30 2311 263263
·
ergaomnes.edu@gmail.com
·
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 21:00

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, έως το τέλος Μαΐου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στη Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών, αα) του Συμβουλίου της Επικρατείας, αβ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, γ) Εισαγγελέων για την πλήρωση θέσεων δοκίμων εισαγγελικών παρέδρων και δ) Ειρηνοδικών για την πλήρωση θέσεων δοκίμων Ειρηνοδικών. Στην προκήρυξη ορίζεται εκτός των άλλως, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση, ο αριθμός των εκπαιδευομένων που θα κατανεμηθούν στα τμήματα των δικαστηρίων, ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, καθώς και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

α) Έχουν ή είχαν συμπληρώσει δύο έτη άσκησης δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και έχουν συμπληρώσει τρία έτη υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

Το ανώτατο όριο ηλικίας των σαράντα (40) ετών δεν ισχύει ως προς τους δύο (2) πρώτους εισαγωγικούς
διαγωνισμούς  (Σειρές ΚΘ’ και ΚΙ’) που θα διεξαχθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου (ν.4871/2021). Ως προς 
αυτούς ισχύει το ηλικιακό όριο των σαράντα πέντε (45) ετών.  

γ) έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 36 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με τρεις παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής, ο δεύτερος της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών και ο τρίτος των Εισαγγελέων.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά και περιλαμβάνει τρία στάδια.

β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση της Πολιτικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών εξετάζονται:

Γραπτά, κατά το πρώτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη από την 15η έως την 18η Ιουλίου, στην Ξένη Γλώσσα (μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην ελληνική και αντιστρόφως).

Θεωρούνται επιτυχόντες στο πρώτο στάδιο όσοι έλαβαν βαθμολογία οκτώ (8) με άριστα το δεκαπέντε (15).

Ο βαθμός της ξένης γλώσσας δεν υπολογίζεται στα επόμενα στάδια.

Γραπτά, κατά το δεύτερο στάδιο, το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, σε θέματα:

  1. Θέμα 1ο = Πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία
  2. Θέμα 2ο = Πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία
  3. Θέμα 3ο = Πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία
  4. Θέμα Γενικής Νομικής Παιδείας

Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε δοκιμασία, εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15)

Γενικός βαθμός (μέσος όρος) δεύτερου σταδίου:

[(Θέμα 1ο x 1) + (Θέμα 2ο x 1) + (Θέμα 3ο x 1) + ( Θέμα Γενικής Νομικής Παιδείας x 1)] / 4

Θεωρούνται επιτυχόντες στο δεύτερο στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες οκτώ (8) και σε καμία κάτω από έξι (6).

Προφορικά, κατά το τρίτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20η Δεκεμβρίου σε θέματα:

  1. Αστικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου, Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας
  2. Ευρωπαϊκού Δικαίου

Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης εικοσιπέντε τοις εκατό (25%).

Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικού Τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

Για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων. Η πλήρωση των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για την κάθε κατεύθυνση γίνεται με κριτήριο τη σειρά επιτυχίας και τη δήλωση προτίμησης του επιτυχόντος.

 

Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα την Εθνικής Σχολής Δικαστών.

γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της προετοιμασίας των υποψηφίων για την Εθνική Σχολή Δικαστών διακρίνονται σε μονοετή και διετή.

Τα μονοετή αποτελούν τη συνήθη πρακτική του φροντιστηρίου, καθώς ένα έτος συστηματικής προετοιμασίας, κρίνεται επαρκές.

Τα διετή, απευθύνονται σε υποψηφίους που, είτε δεν έχουν το χρόνο για να παρακολουθήσουν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ετήσιου προγράμματος, είτε δεν συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο, αλλά επιθυμούν να ξεκινήσουν εγκαίρως την προετοιμασία τους.

Έναρξη νέων τμημάτων γίνεται δύο φορές κάθε έτος, τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο, ενώ οι εγγραφές ξεκινάνε ήδη από τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει η δυνατότητα προσωπικού ραντεβού με την υπεύθυνη σπουδών του φροντιστηρίου, καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Βρίκου Βιβή, LL.M. – Εμπορικό Δίκαιο

Πέγιος Τριαντάφυλλος, Δ.Ν – Αστικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία

Καραγιάννης Θοδωρής, Υπ.Δ.Ν – Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία

Παπαδούλη Βασιλική, ΔΝ – Αστικό Δίκαιο – Πολιτική Δικονομία

Ζέρβα Ελίνα, Δικηγόρος, LLM, Αγγλική Νομική Ορολογία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ