+30 2311 263263
·
ergaomnes.edu@gmail.com
·
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 21:00

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

α. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, έως το τέλος Μαΐου κάθε έτους, προκηρύσσεται εισαγωγικός διαγωνισμός στη Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών, αα) του Συμβουλίου της Επικρατείας, αβ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων δοκίμων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, γ) Εισαγγελέων για την πλήρωση θέσεων δοκίμων εισαγγελικών παρέδρων και δ) Ειρηνοδικών για την πλήρωση θέσεων δοκίμων Ειρηνοδικών. Στην προκήρυξη ορίζεται εκτός των άλλως, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση, ο αριθμός των εκπαιδευομένων που θα κατανεμηθούν στα τμήματα των δικαστηρίων, ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, καθώς και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

α) Έχουν ή είχαν συμπληρώσει δύο (2) έτη άσκησης δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικής σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο με πράξη αρμοδίου οργάνου ή έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δικηγόρου του π.δ. 122/2010 (Α’ 200) και έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

γ) έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 43 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 44 του ανωτέρω Κώδικα, για τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών. Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με τρεις παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής, ο δεύτερος της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών και ο τρίτος των Εισαγγελέων.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά και περιλαμβάνει τρία στάδια.

β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης εξετάζονται:

Γραπτά κατά το πρώτο στάδιο  στα εξής αντικείμενα:  

1) 1ο θέμα- πρακτικό με έμφαση στο διοικητικό δίκαιο και το συνταγματικό  δίκαιο ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης,

2) 2ο θέμα- πρακτικό με έμφαση στο δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας,

3) 3ο θέμα- πρακτικό με έμφαση στο συνταγματικό δημοσιονομικό δίκαιο, το ουσιαστικό και δικονομικό  δημοσιονομικό δίκαιο,

4)  Γενική νομική παιδεία (ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα ή συνδυασμός ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής)

5) Ξένη γλώσσα- θέματα Νομικής Ορολογίας (μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως)

•  Η βαθμολογική κλίμακα, για κάθε δοκιμασία, εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15)

•  Γενικός βαθμός (μέσος όρος) πρώτου σταδίου:

(1ο Θέμα Χ1) + (2ο Θέμα Χ1) + (3ο Θέμα Χ1) +  (Θέμα Γενικής Νομικής Παιδείας 6/10) + (ξένη γλώσα 4/10)

______________________________

4

•  Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριματικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες οκτώ (8) και σε καμία κάτω από έξι (6)

•  Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο πρώτο στάδιο προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις πέντε (5) γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού, οι οποίες έχουν  τους εξής συντελεστές βαρύτητας για όλες τις κατευθύνσεις: ένα (1) για τα τρία γραπτά δοκίμια των τριών νομικών μαθημάτων, 6/10 για το γραπτό δοκίμιο της γενικής νομικής παιδείας  και 4/10 για το γραπτό δοκίμιο της ξένης γλώσσας.

Προφορικά κατά το δεύτερο στάδιο.  

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία αυτοί εξετάστηκαν γραπτώς, πλην της ξένης γλώσσας και επιπροσθέτως στο αντικείμενο του ευρωπαϊκού δικαίου 

• Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής, δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

• Ο τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για ένα διδακτορικό δίπλωμα Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν προστίθεται η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αποφαίνονται, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η συνάφεια ή μη της κατεύθυνσης, στην οποία ο υποψήφιος επιλέγει να λάβει μέρος, δεν ασκεί επιρροή για την κρίση αυτή της επιτροπή.

Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα την Εθνικής Σχολής Δικαστών.

γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της προετοιμασίας των υποψηφίων για την Εθνική Σχολή Δικαστών διακρίνονται σε μονοετή και διετή.

Τα μονοετή αποτελούν τη συνήθη πρακτική του φροντιστηρίου, καθώς ένα έτος συστηματικής προετοιμασίας, κρίνεται επαρκές.

Τα διετή, απευθύνονται σε υποψηφίους που, είτε δεν έχουν το χρόνο για να παρακολουθήσουν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ετήσιου προγράμματος, είτε δεν συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο, αλλά επιθυμούν να ξεκινήσουν εγκαίρως την προετοιμασία  τους.

Έναρξη νέων τμημάτων γίνεται δύο φορές κάθε έτος, τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο, ενώ οι εγγραφές ξεκινάνε ήδη από τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει η δυνατότητα προσωπικού ραντεβού με την υπεύθυνη σπουδών του φροντιστηρίου, καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Κυβέλος Σωτήρης, Δ.Ν. – Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομία

Φινοκαλιώτης Δημήτρης , Δ.Ν. – Δημοσιονομικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο

Τσιφτσόγλου Άννα, Δ.Ν. – Συνταγματικό Δίκαιο

Γατίδης Δημήτρης, Δικηγόρος, LLM, Αγγλική Νομική Ορολογία

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ